Over Fringe

World Fringe Alliance
The World Fringe Alliance is een informele verzameling van internationale Fringe festivals uit Grahamstown , Hollywood , New York , Adelaide , Perth , Praag , Brighton, Edinburgh en Amsterdam . Gezamenlijk bereiken zij wereldwijd een miljoenenpubliek, waardoor de kansen op bijvoorbeeld globale en veel grotere sponsors flink toenemen.

Dit platform biedt mogelijkheden voor artiesten, publiek en sponsoren. Het cultureel ondernemerschap zit Fringe Festivals in het bloed en The World Fringe Alliance werkt samen om in een joint effort nieuwe fondsen en sponsors aan te trekken die geïnteresseerd zijn in het investeren in een wereldwijd merk, met een miljoenenpubliek en een globale uitstraling. De festivals wisselen artistieke producten uit onder de titel ‘Best of Fringe’, waardoor uitmuntende voorstellingen op verschillende plekken in de wereld kunnen staan.

Het Amsterdam Fringe Festival is een van de initiatiefnemers van dit project en heeft sinds 2009 voorstellingen uitgewisseld met New York, Praag, Dublin, Edinburgh en Grahamstown Fringe.
Veel dank aan
Que es Fringe? A festival on the brink of reality: tien dagen lang performance, live art, (muziek)theater, dans en ongeremde energie.

Het Amsterdam Fringe Festival is een ongeselecteerd, ongetemd en ongejureerd festival: een ode aan de theatrale gekte, de onafhankelijke geest en een pleidooi voor artistieke vrijheid. Met 11 dagen lang 80 verschillende voorstellingen op meer dan 40 verschillende locaties.
Voor de Fringe is Amsterdam een stad die pas opbloeit bij kunstlicht. Een stad die ontwaakt bij schemering, een stad die gonst en broeit en die muzikanten, straatartiesten, theatermakers, goochelaars, slangenbezweerders, nerd-chique brainiacs, decorbouwers en post-avantgardisten aantrekt als een reusachtige magneet.

Open Inschrijving
Door middel van een open inschrijving wil de fringe de grote diversiteit en beweeglijkheid in de marge van het gevestigde theater uit Nederland, Vlaanderen en andere landen zichtbaar maken, talent en experiment stimuleren en een platform creëren waarbinnen het publiek kennis kan maken met meerdere (muziek)theaterstukken, live art en performances die zich buiten het gevestigde theatercircuit bevinden.

Fringe
Fringe betekent letterlijk 'rand'. Een Fringe Festival is een festival op zich, dat plaatsvindt naast een officieel theaterfestival. Het Amsterdam Fringe Festival bevindt zich in de rafelranden van het jaarlijkse Nederlands Theater Festival en ontstond zes jaar geleden als antwoord op de officiële theaterselectie. Het Amsterdam Fringe Festival is gebaseerd op de beroemde en succesvolle Fringe Festivals zoals deze bestaan in bijvoorbeeld Edinburgh, Adelaide, New York en Delhi.
Inmiddels zijn er meer dan 190 Fringe Festivals over de hele wereld. De Fringe wil een stimulerende omgeving bieden aan artiesten met ruimte voor ontmoeting, kruisbestuiving en stimulering van artistieke innovatie. Makers worden toegelaten op basis van ongejureerde inschrijving. Het publiek wordt uitgenodigd het avontuur met de makers aan te gaan. Het Amsterdam Fringe Festival onderscheidt zich van andere theaterfestivals door de open inschrijving en door hedendaags theater in een informele en toegankelijke context te plaatsen. Daarmee opent de Fringe niet alleen vele deuren van Amsterdamse podia voor makers en groepen, maar ook voor een nieuw(sgierig) publiek.
Criteria voor Inschrijving
Van 3 t/m 13 september 2015 vindt de tiende editie van het Amsterdam Fringe Festival (AFF) plaats. Zo’n 80 groepen uit binnen- en buitenland presenteren zich op 40 verschillende locaties in de stad Amsterdam. Het AFF biedt een uitdagende omgeving waarin binnen- en buitenlandse makers elkaar ontmoeten bij voorstellingen, workshops & natuurlijk ook op een veelheid aan feesten en randactiviteiten. Ook wordt jaarlijks de Dioraphte Amsterdam Fringe Award uitgereikt. De winnende voorstelling toert langs tenminste twee internationale Fringe Festivals en samen met de Silver en Bronze Award winnaars gaan ze onder de titel 'Best of Fringe' langs verschillende festivals en theaters Nederland. Onder de titel Best of Fringe wisselt het AFF daarnaast voorstellingen uit met New York Fringe Festival, Grahamstown National Arts Festival (ZA), Brighton Fringe Festival, Prague Fringe Festival, New York, Perth World Fringe, Stockholm Fringe en Edinburgh Fringe Festival.

Het Amsterdam Fringe Festival (AFF) kent een open inschrijving waarbij de volgende uitgangspunten gelden.

ALGEMEEN:
De festivalorganisatie draagt zorg voor de overkoepelende publiciteit, het festivalkader, workshops en coaching bij de realisatie van de uitvoering.
Groepen en locaties/festival gaan een overeenkomst aan. Uitgangspunt is dat inkomsten gegenereerd worden uit recette.
AFF bepaalt de locatie waar de voorstelling wordt gespeeld, het aantal voorstellingen en de data en speeltijden. Dit gebeurt uiteraard op basis van de voorkeuren die worden aangegeven bij de inschrijving. Daarnaast kunnen groepen een alternatieve locatie aandragen waar zij zelf productioneel en financieel verantwoordelijk voor zijn.

INSCHRIJVING:
Inschrijving is mogelijk via het online inschrijfformulier. Deze dient volledig ingevuld te worden, incomplete formuleren worden niet in behandeling genomen. Inschrijving is mogelijk tussen 1 februari en 1 maart 2015. Additionele informatie en materialen kunnen vóór 1 maart opgestuurd worden naar AFF (zie inschrijfformulier). Ingeleverd materiaal wordt niet retour gezonden. Bij acceptatie ontvang je een informatiepakket en een formulier voor de aanlevering van al je publiciteitsmateriaal. De deadline voor inleveren van het publiciteitsformulier is 11 juni 2015.

DEELNAME:
De Fringe richt zich op de podiumkunsten: dans, multimedia, live art, theater en muziektheater. Onderscheidend aan het AFF ten opzichte van andere Fringe festivals is dat wij in principe geen Stand-Up Comedy accepteren. De organisatie stelt voor de inschrijving geen keiharde artistieke criteria op en is derhalve niet verantwoordelijk voor de artistieke kwaliteit van de afzonderlijke voorstellingen binnen de Fringe. Aangezien de Fringe werkt met een concurrentiemodel en grote nadruk legt op cultureel ondernemerschap, is een professionele instelling een absolute must om toegang te krijgen tot het AFF. De festivalorganisatie behoudt zich het recht voor om te streven naar een programma waarin zowel het Nederlandse, Vlaamse als internationale theateraanbod vertegenwoordigd is en dat de grote diversiteit en beweeglijkheid in de marge van het gevestigde theater weerspiegelt. De voorkeur gaat uit naar groepen die niet structureel gesubsidieerd worden.

PUBLICITEIT:
Van deelnemende groepen wordt verwacht dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor het aantrekken van publiek: die kansen zien en grijpen om promotie te voeren voor hun voorstelling en die zich met de nodige energie in de Fringe storten om zichzelf in de kijker te spelen.

LOCATIES:
De Fringe is bedoeld voor producties gespeeld op afwijkende binnen- en buitenlocaties in de stad Amsterdam en producties voor de kleine zaal met een maximale capaciteit van 150 bezoekers. Groepen worden gestimuleerd om zelf een alternatieve Amsterdamse locatie aan te dragen. Groepen kunnen daarnaast een voorkeur uitspreken voor de beschikbare Fringe locaties in Amsterdam. Samen met de festivalorganisatie wordt dan gezocht naar een geschikte locatie.

PRODUCTIE:
Anders dan sommige andere festivals, betekent het feit dat je op het AFF staat niet dat wij je voorstelling produceren. Het AFF produceert het festival en presenteert daarin jouw voorstelling. De productie van de show ligt in jullie handen. Dat vereist een inzet van de groep/artiest die verder strekt dan de artistieke ontwikkeling van een productie en een besef dat er een verantwoordelijkheid is met het oog op publiciteit en productie. Zowel de locatie als gezelschappen moeten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen binnen de podiumkunsten. De festivalorganisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen en schade of verlies van eigendommen van groepen of speellocaties.

AANTAL VOORSTELLINGEN:
Voorstellingen gaan bij voorkeur tijdens de Fringe in première en zijn minimaal 3 of meer dagen in het festival te zien. Voorstellingen die al geprogrammeerd zijn in de periode juli, augustus, september en oktober in Amsterdam en omstreken, komen in principe niet in aanmerking voor de open inschrijving van de Fringe.

DUUR VOORSTELLING EN TECHNIEK:
De voorstellingen mogen maximaal 60 minuten duren en technisch niet gecompliceerd zijn. Het AFF programmeert diverse voorstellingen op eenzelfde locatie, dezelfde avond. Houd er dus rekening mee dat er een korte ombouwtijd is (houd max een half uur aan) en dat een uitgebreid decor en technisch plan niet tot de opties behoort. Hoe eenvoudiger, hoe beter. Houd er rekening mee dat je zelf een technicus meeneemt voor het draaien van je voorstelling en de opbouw (bij reguliere theaters is er ondersteuning bij de opbouw door de huistechnicus, maar de voorstelling draaien doet je eigen technicus).

WORKSHOPS EN INTERNATIONALE COACH:
Na bekendmaking van de voorstellingen die op het AFF 2015 zullen staan wordt er direct een uitnodiging gestuurd naar de deelnemers om deel te nemen aan de Fringe Workshops eind april, eind mei en half juni (data worden later bekend gemaakt). Deze workshops zijn gericht op een aantal deelgebieden: zakelijk/financieel, publiciteit, verkoop voorstellingen en internationalisering. Ieder jaar wordt er bovendien tijdens het festival een internationale coach aangesteld die makers een workshop biedt, in de jury van de Fringe zitting heeft en vragen kan beantwoorden. Deze workshops zijn speciaal voor de makers gemaakt om een succesvolle deelname aan de Fringe te bevorderen en daarom verplicht. Afwezigheid kan uitsluiting van het festival tot gevolg hebben.


SNEAK PREVIEWS:
Een Sneak Preview is een korte live ‘trailer’ van maximaal 3 minuten van je voorstelling. Een sneak geeft het publiek een indruk van je voorstelling en wordt ingezet op evenementen in aanloop van het festival (bijv. Uitmarkt, Arts Market) & op de opening en tijdens het AFF op de special Fringe Sneak Saturday (5 september 2015). Deelnemers wordt gevraagd om een sneak te maken en alleen bij duidelijke opgaaf van redenen wordt uitzondering van deelname geaccepteerd.


FINANCIEEL:
Deelname aan de Fringe is voor eigen rekening en risico. Inkomsten ontvang je uit ticketverkoop, op basis van een partage van de kaartprijs.
De voorstellingsprijzen worden door AFF bepaald, mede op basis van duur van de voorstelling. Ze bestaan uit een vaste entreeprijs en een vaste kortingsprijs (voor houders van een kortingspas en speciale door AFF geïnitieerde promotieacties).
AFF draagt zorg voor de afdracht van 6% btw voor verkochte kaarten. AFF int €1,- van de ticketprijs voor de financiering van het kassasysteem. Het resterende bedrag wordt verdeeld tussen de groep en de locatie/festival, respectievelijk 80 / 20%
AFF kan tot 5% van het totaal aantal kaarten dat voor jouw voorstelling verkocht kan worden als vrijkaart ter beschikking stellen aan professionals als programmeurs, pers en juryleden. Over deze kaarten ontvang je geen inkomsten.
Als je zelf vrijkaarten wilt weggeven voor je voorstelling koop je van tevoren de betreffende kaarten via het kassasysteem.
Het inschrijfgeld (bij acceptatie) voor AFF bedraagt tussen €100,- en €200,- (excl. 21% btw) afhankelijk van de capaciteit en additionele kosten.
De festivalorganisatie voorziet niet in reiskosten, overnachtingen, maaltijden of technische en productionele ondersteuning.

PROCEDURE:
Vanaf 11 april zijn er drie verschillende uitslagen die je kunt ontvangen: geaccepteerd, wachtlijst en geweigerd. Degenen die op de wachtlijst staan, worden als alternatief gezien op het moment dat er een voorstelling vervalt etc. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Houd er rekening mee dat het woord ‘vanaf’ hier ook echt ‘vanaf’ betekent, en dat je wellicht wat geduld moet oefenen.


Disclaimer
AFF behoudt zich het recht voor om voorstellingen te weigeren, zonder opgave van redenen. Wanneer AFF van mening is dat een reeds ingeschreven deelnemer onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze in strijd met wet- en regelgeving heeft gehandeld, wordt de inschrijving ongeldig verklaard. AFF kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die ontstaan is naar aanleiding van het gebruik van ingestuurde gegevens door deelnemers.

De gegevens van de personen en groepen die zich hebben ingeschreven worden door AFF vastgelegd in een (elektronisch) bestand. Het doel van dit bestand is om uitvoering te geven aan de totstandkoming van het Amsterdam Fringe Festival (AFF). Door het inschrijfformulier ingevuld terug te sturen verbindt de ingeschreven deelnemer of groep zich tot het vertonen van zijn/haar voorstelling op het Amsterdam Fringe Festival (AFF). Indien geselecteerd ga je akkoord met de uitgangspunten van het Amsterdam Fringe Festival (AFF).

Aan bovenstaande uitgangspunten kunnen geen rechten worden ontleend.

AFF is samen met het Nederlands Theater Festival ondergebracht in Stichting De Theaterdagen
Contact Neem contact op met het Amsterdam Fringe Festival!
lees verder »
Art Industry Office Professional in de podiumkunsten? Op zoek naar talent?

Meld je aan bij de Art Industry Office van Amsterdam Fringe Festival en profiteer van ons internationale netwerk en persoonlijk advies over het festivalprogramma!
lees verder »
Dioraphte Amsterdam Fringe Award Sinds 2008 wordt de Dioraphte Amsterdam Fringe award ieder jaar uitgereikt. De winnende voorstelling mag spelen op ten minste twee buitenlandse Fringe Festivals.
lees verder »
Language No Problem! To enjoy a day or night at the Amsterdam Fringe Festival, you don’t need a Dutch language course. Look for the LNP marker and you will find the shows that speak to you without any language barrier: Language No Problem!
lees verder »
Onze sponsors / partners Veel dank aan:
NH Hotel Group
Volkshotel
Diks Autoverhuur
ipadshuren.nl
Starbikes Rental
UBER
Sofitel Legend the Grand
Minimono
Kaspers Transport

Fringe Tent:
Event Engineers
Heineken
Bionade
Earth Water
Karakter Wijnimport / The Merchant
Douwe Egberts

Partners:
World Fringe Alliance
National Arts Festival Grahamstown
Stockholm Fringe
ReadMyWorld
Cafe Theaterfestival
Ambassade van de Republiek van Zuid-Afrika
Embassy of the United States
Consulate General of the United States
Arts and Culture Republic of South Africa
Casa Vrolik

en iedereen die ons ondersteund heeft via Support the Fringe